Prezentacje

Kilka prezentacji, powstałych podczas mych studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uznałem, że mogą być przydatne i stanowić pomoc w poznaniu LaTeX-a czy pewnych algorytmów związanych z przetwarzaniem obrazów.